Pomagaj z Omenaa.pl
Zobacz jak działamy!
WESPRZYJ NAS!

O nas

Fundacja Hatima przez swoje działania wspiera inne fundacje w osiąganiu celów statutowych związanych z finansowaniem projektów pomocowych. Główny filar fundacji to system informatyczny, który jest agregatorem różnych projektów charytatywnych. Aplikacja stworzona przez Hatimę umożliwia przyjmowanie darowizn od darczyńców i przekazywanie pieniędzy na wybrany przez darczyńców projekt. Przykładem wdrożenia aplikacji Hatima jest projekt Omenaa.pl.

Misją Hatimy jest niesienie pomocy, a dzięki systemowi przez nią stworzonemu wszystkie osoby chcące pomagać mogą przekazać darowiznę na dowolny projekt zgłoszony przez inną fundację. Fundacja Hatima współpracuje tylko ze sprawdzonymi organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną i prospołeczną, w tym z Fundacją Omenaa.
Darczyńcy
Darczyńcy
DARCZYŃCY
Darczyńcami Fundacji mogą być osoby prywatne, firmy, inwestorzy, reklamodawcy. Każdy, kto pragnie pomóc, decyduje, jaką kwotę przekaże na wybrany przez siebie projekt. Fundacja Hatima, gromadząc projekty różnych fundacji, umożliwia wspieranie konkretnej osoby i przekazywanie pieniędzy na konkretne akcje. Donatorzy mogą jednorazowo wpłacić zdeklarowaną sumę lub regularnie zasilać konto wybranej fundacji.
HATIMA
HATIMA
HATIMA
Działalność Fundacji Hatima skupia się na wspieraniu innych fundacji prowadzących działalność charytatywną i prospołeczną w osiąganiu ich celów statutowych w zakresie finansowania projektów pomocowych. Specjalna aplikacja obsługiwana przez Hatimę pozwala na przekazanie dotacji na wybrany projekt.
PROJEKTY
PROJEKTY
PROJEKTY
Projekty zgłaszane do Fundacji Hatima związane są z niesieniem pomocy konkretnym osobom (najczęściej dzieciom), wspieraniem edukacji oraz poprawianiem jakości życia.

Pomoc finansowa

Udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom i instytucjom powołanym do leczenia lub opiekowania się chorymi.

Akcje informacyjne i edukacyjne

Wspieranie za pomocą akcji informacyjnych i edukacyjnych działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie.

Nowoczesne technologie

Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego.

Zbiórka pieniędzy przez internet

Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych przez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych, serwisów internetowych i stron www.

Pomoc prawna

Ochrona, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystanie i rozporządzanie majątkiem fundacji, w tym prawami własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wsparcie moralne i finansowe

Organizowanie moralnego i finansowego wparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami w tym zakresie.

Aktywizacja

Rozwijanie świadomości w zakresie aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspieranie realizowanych przez nie celów. Aktywizacja polegająca na uczestniczeniu w projektowaniu, produkcji i udostępnianiu materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu.

Edukacja

Wspieranie działalności edukacyjnej, wydawniczej i niezarobkowej działalności badawczej.

Finansowanie

Finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego.

Wesprzyj nas!

Fundacja Hatima prowadzi aktywne działania na rzecz projektów realizowanych przez zaprzyjaźnione fundacje. Działania te zmierzają do zainteresowania pomocą jak największej liczby donatorów. Fundacja finansuje swoje działania ze środków pozyskanych od inwestorów, darczyńców oraz reklamodawców, którzy zgodzili się zaangażować w promocję wybranych projektów.

Będziemy wdzięczni za każde wsparcie finansowe, które wykorzystamy na pomoc współpracującym z nami fundacjami.

Wpłaty na projekty edukacyjne:

Fundacja Hatima

95 1050 1908 1000 0090 3047 6114

Projekty z Omenaa Fundation

Fundacja Hatima rozpoczęła współpracę z Fundacją Omenaa, dla której pozyskuje darczyńców oraz którą wspiera technologicznie i społecznościowo. Działania realizowane przez Fundację Hatima na rzecz innych fundacji:

Pomoc technologiczna

Udostępnianie technologii w postaci dedykowanego serwisu internetowego przystosowanego do zgłaszającej się o pomoc fundacji.

Content Marketing

Publikowanie atrakcyjnych i przydatnych treści, które zainteresują ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców i pozyskiwanie w ten sposób potencjalnych darczyńców. Marketing treści bazuje na budowaniu długotrwałych relacji z odbiorcą przez interakcję i zaangażowanie obu stron.

Projekty graficzne

Graficzne przygotowanie prezentacji projektu, zakup zdjęć oraz wykonanie innych niezbędnych prac graficznych.

Profil social media

Przygotowanie profili społecznościowych dla fundacji zlecającej projekty oraz integracja z serwisem Hatima.

Twój projekt w social mediach

Opracowanie strategii dotarcia do grup docelowych i udostępnianie projektu na portalach społecznościowych.

Inwentaryzacja

Przygotowanie listy projektów pomocowych, które zostaną zaprezentowane darczyńcom.

Telewizja

Przygotowanie i koordynacja kampanii telewizyjnej.

Ochrona zdrowia w Sierra Leone

Sierra Leona ma do czynienia z jednym z najstraszniejszych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Sierra Leone zajmuje 183 miejsce na 187 w rankingu UNDP (Human Development Index), walcząc o przetrwanie po zniszczeniach pozostawionych po dziesięcioletniej wojnie domowej, wybuchach epidemii eboli i cholery oraz gwałtownych powodzi. Ludność zmaga się z chronicznym bezrobociem, wysoką umieralnością matek i niemowląt, analfabetyzmem, niedożywieniem i malarią. Ponieważ tylko 40% ma dostęp do czystej wody pitnej, zarządzanie chorobami przenoszonymi przez wodę jest prawie niemożliwe.

W ostatnich latach wiele zmieniło się w Sierra Leone w zakresie ochrony zdrowia najmłodszych dzieci. Odnowiono system chłodni wprowadzając około 700 lodówek na baterie słoneczne wymianę niektórych pojemników do przewozu szczepionek i wzmocnienie zasobów ludzkich. Od kwietnia 2010 roku kobiety w ciąży, młode mamy oraz dzieci poniżej 5 roku życia objęte są bezpłatną opieką zdrowotną. To milowy krok w naprawie systemu zdrowia tego kraju.

Poprzez świadczenie usług opieki zdrowotnej, czystej wody, żywności i edukacji z zakresu podstawowej opieki medycznej, Fundacja Hatima przy współpracy z Salezjanami, inwestuje w przyszłość i zwiększa zdolność społeczności w Sierra Leone do samowystarczalności.

Ostatnio na naszym blogu

Chcesz wiedzieć więcej o Hatimie? Napisz do nas!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt